značilnosti morja

Na življenje v morju močno vpliva temperatura vode. Temperatura morja se čez dan in med letom malo spreminja. V tropskih morjih ob ekvatorju je voda na površini vse leto topla v polarnih morjih pa hladna. Zaradi menjavanja letnih časov se temperatura v večjih morjih v zmernozoplem pasu spreminja. V Jadranskem morju je površina vode pozimi 10 do 12 stopinj celzija temperatura še večje. Ob plitvih vodah so spremembe temperatura še večje število živali ne preživi. Morska voda se nenehno giblje: valovi,se pretaka dviguje in spušča. Valovi rušijo in gradijo obrežje. V plitvi obrežni vodi živijo vrste živih bitij, ki so prilagojeni na razdinalno silo valov. Morska gladina se ob plimi dvigne in ob oseki upada. V predelu plimovanja živijo bitja, ki vzdržijo v času oseke več ur na suhem. Za življenje v morju so zelo pomembni tokovi. Toplo vodo nosijo v hladnejšem predelu na zemlji in hladno vodo v toplejše, ter tako močno vplivajo na podnebje. Navpični globinski tokovi omogočajo, da se snovi z morskega dna vračajo proti površini, površinski tokovi pa prenašajo in razširjajo živa bitja.

Plimovanje je višje na obrežju kot na odprtem morju. V Jadranskem morju je razlika med oseko in plimo 1m. V južnem delu pa pol metra. Najvišja plimo so izmerili 15m v zalivnem delu Bay of fundy na atlantskei obali Kanade, ob obali Normandije v Franciji pa 13m. Zaradi tokov se približno 7 let zamenja vsa voda v Jadranskem morju. En krat se je zgodilo, da je vihar zajel ladjo in so izmerili, da je val velik 34 m . Potoval je hitrostjo 102 km/h. V Jadranskem pa so najvišji lahko veliki 5m.

 

945 %dailycount