raki ki živijo v morju

Obrežna mokrica-velika je lahko  1cm v kupih naplavljenih morskih rastlin  si išče hrano in zavetje.

Marogasta rakovica-veliko časa je na kopnem ko zazna nevarnost hitro steče v vodo in se skrije med kamne.

Rak samotar-ima mehek zadek, zato ga skriva v polžji hišici. Ko rak toliko zraste, da mu je v hišici ni udobno jo zavrže in poišče večjo.

Zanimivosti rakov-veliki morski pajek je največji rakovica  v Jadranskem morju. Njegov koš je lahko dolg do 25cm.

Po levitvi  imajo raki kožo mehko, in so zato v velikih nevarnosti zaradi drugih živali. Dokler jim hitinjača ne otrdi  se skrivajo.

Planktonske svetleče kozice so glavna hrana vosatih kitov zato so še v večji nevarnosti.

569 %dailycount