morski pasovi

OBREŽNO MORJE-Sega od spodnje meje oseke do globine 200m. V vodi obrežnega morja je veliko za življenje potrebnih snovi. Svetloba sega tudi do obrežnega dna, zato tam so večinoma rastejo rastline. Zaradi ugodnih razmer je obrežno morje najpogosteje naseljen predel v morju. Življeneske razmere na kopnem so marsikaj zelo odvisne od  morja. Ta še posebno velja za tisti del obrežju, ki ga morska voda zaliva ali samo prši nanj.

ODPRTO MORJE- Je največje življenski predel v morju. Snovi, ki so potrebne za življenje,je manj kot v obrežnem morju, zato je redkeje naseljeno. Življenske razmere se v odprtem morju malo spreminja.

BILAVČNI PAS- Je del obrežja, ki ga ob plimi zalije voda, ob oseki pa je na suhem. V pasu bibavice so tako velike spremembe življenskih razmer, da jih vzdržijo le dobro prilagojeni.

PRŠNI PAS- Imenujemo tisti del kopnega, kamor zaradi loma valov pršijo kapljice morske vode. Ko voda izhlapi ostane sol, zato so tla močno slana. Redke  vrste  rastlin živijo  na tako  slanih tleh. Glive in bakterije slabost bolje prenašajo, zato jih je v pršnem pasu veliko.

GLOBOMORSKO DNO- Je zaradi pomanjkanja hrane večinoma redke naseljeno. Več življenja je samo tam,kjer so vrelci tople vode.

2.354 %dailycount